Πληροφορίες

Η δραστηριότητά μας

Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική σχεδιάζουμε, διαθέτουμε και προωθούμε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Μετράμε ήδη πάνω από 10 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας. Στο διάστημα αυτό έχουμε δημιουργήσει πρωτοποριακά και ευέλικτα προϊόντα, που διαμόρφωσαν μια νέα πραγματικότητα στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων.

Δραστηριοποιούμαστε με όλα τα δίκτυα πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα:

  • Καταστήματα Eurobank
  • Καταστήματα Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
  • Εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Eurolife ERB Ασφαλιστικής
  • Ανεξάρτητοι Συνεργάτες / Πράκτορες

Από το 2007 η δραστηριότητά μας εκτείνεται στη Ρουμανία με τις εταιρείες Eurolife ERB Asigurari de Viata και Eurolife ERB Asigurari Generale και στρατηγικό συνεργάτη την Bancpost. Οι εταιρείες Eurolife ERB Asigurari, επίσης ανήκουν στον Όμιλο Eurolife ERB και διαθέτουν ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων