Οχύρωση απέναντι στον κυβερνοκίνδυνο από την ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Ημ/νια Έκδοσης: 25/05/2018
Απαντήσεις σχετικά με τους τρόπους προστασίας από τους κινδύνους του διαδικτύου έδωσε η ERBΑσφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ κατά τη διάρκεια συνάντησης ενημέρωσης και ανοιχτού διαλόγου με θέμα«Οχύρωση απέναντι στους διαδικτυακούς κινδύνους», στο πλαίσιο του θεσμού «Ask the experts». 

Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Eurobank, πελάτες και συνεργάτες τόσο της ERBΑσφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ όσο και της τράπεζας είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν και ναενημερωθούν σε θέματα που αφορούν στην οχύρωση μικρών ή μεγάλων εταιρειών απέναντι στονκυβερνοκίνδυνο. 

Επίσης παρουσιάστηκε η καινοτόμος σπονδυλωτή υπηρεσία «Προηγμένη κάλυψη από τον Κυβερνοκίνδυνο»που σχεδίασε και υλοποιεί η εταιρεία, παρέχοντας στους πελάτες της μια ακόμη υπηρεσία προστιθέμενηςαξίας, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις με τη χρήση τουδιαδικτύου. 

Η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ παρουσίασε τα μοναδικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας αυτής ηοποία, μέσω των λύσεων αξιολόγησης που προσφέρει και των βελτιωτικών ενεργειών που προτείνει, δίνειτη δυνατότητα για ασφάλιση στα «μέτρα» κάθε επιχείρησης και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της. 

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν η Άννυ Τρύφων, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ERB ΑσφαλιστικέςΥπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α., ο Ανδρέας Χασάπης, Γενικός Διευθυντής Commercial Banking του Ομίλου Eurobank και οΧρίστος Ονουφρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Odyssey. 

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Ανδρέας Χασάπης, Γενικός Διευθυντής Commercial Banking του ΟμίλουEurobank, δήλωσε: «Θεωρούμε καθήκον και υποχρέωσή μας την ενημέρωση συνεργατών και πελατώνσχετικά με τη νέα τάξη πραγμάτων στο ψηφιακό περιβάλλον, τους κινδύνους που απειλούν την ομαλήλειτουργία της επιχείρησης και τους τρόπους προστασίας από τον κυβερνοκίνδυνο. Αυτός είναι και οσκοπός της πραγματοποίησης της σημερινής συνάντησης». 

Η διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών, η αξιολόγηση των διαδικτυακών κινδύνων που μπορούν νααποτελέσουν απειλή για μια επιχείρηση και οι λύσεις που έχει πλέον στα χέρια του ο σύγχρονοςεπιχειρηματίας ήταν μερικά από τα θέματα που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν από την εξειδικευμένηομάδα της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ. 

Οι συμμετέχοντες έλαβαν πολύτιμες και ουσιαστικές πληροφορίες αναφορικά με επιμέρους παραμέτρουςπου αφορούν σε πιθανή παραβίαση δεδομένων ασφαλείας και το οικονομικό κόστος με το οποίο ενδέχεταινα επιβαρυνθεί μια επιχείρηση με αντίστοιχες συνέπειες στην παραγωγικότητα και την εικόνα της. 

Η Άννυ Τρύφων, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α με αφορμή τηνεκδήλωση δήλωσε σχετικά: «Η σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων “Ask the experts” γίνεται πλέον θεσμός,προσφέροντας στους πελάτες και τους συνεργάτες μας πολύτιμη γνώση και ενημέρωση και ταυτόχροναένα βήμα διαλόγου για σημαντικά θέματα που αφορούν την ίδια τη λειτουργία της επιχείρησής τους.Φέτος, με αφορμή τον νέο Κανονισμό GDPR αναλύσαμε ένα σημαντικό και πολύ επίκαιρο θέμα όπως ηασφάλεια στον Κυβερνοχώρο υπό το πρίσμα τόσο της προστασίας όσο και της ασφάλισης. Στην ERBΑσφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας, παρακολουθούμε τιςπαγκόσμιες εξελίξεις στην τεχνολογία και την καινοτομία και δημιουργούμε ειδικά προγράμματα πουαπαντούν στις διαφορετικές απαιτήσεις των μικρών ή των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι εξειδικευμένοισύμβουλοί μας είναι πάντα δίπλα στους πελάτες μας και στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για ναενημερώσουν, να λύσουν απορίες και να συμβουλεύσουν σχετικά με τη νέα πραγματικότητα που θαδιαμορφωθεί μετά την εφαρμογή του κανονισμού παρέχοντας ταυτόχρονα αποτελεσματικές λύσειςοχύρωσης απέναντι στον κυβερνοκίνδυνο». 

Από την πλευρά του, ο Χρίστος Ονουφρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Odyssey, στο πλαίσιο ανοιχτούδιαλόγου για την αξιολόγηση των πιθανοτήτων παραβίασης ασφαλείας έθεσε τα εξής δεδομένα: «Εάναναλογιστούμε πως ένας άνθρωπος έχει 1 πιθανότητα στις 576.000 να χτυπηθεί από κεραυνό και 1πιθανότητα στις 4 να αποτελέσει θύμα παραβίασης δεδομένων, βλέπουμε ξεκάθαρα πως μια παραβίασηδεδομένων αποτελεί ένα απόλυτα ρεαλιστικό σενάριο που κάθε άνθρωπος και κατ’ επέκταση κάθεοργανισμός οφείλει να γνωρίζει και να είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει».